Storebrand-konferansen 2024:
Med kraft til å endre

I 2024 står vi overfor store omstillinger i samfunnet og måten vi lever på, blant annet på grunn av økonomiske forhold, krig og klima. Vi må ta stadig større ansvar for egen fremtid. Samtidig skal et historisk antall verdensborgere gå til valgurnene. Det gir oss alle en mulighet til å påvirke. Nå er det handling som gjelder! Så, hvordan kan vi sammen bli veivisere til fremtiden?

På Storebrand-konferansen 30. mai utfordrer vi til å tenke nytt. Sammen med kunnskapsrike foredragsholdere inviterer vi til inspirasjon og refleksjon rundt vår tids utfordringer og ulike perspektiver på løsninger.

Logg inn

I forbindelse med din deltakelse på Storebrand-konferansen 2024 | Med kraft til å endre, registrerer vi data. For mer informasjon om hva vi lager og hvorfor, Les mer her

Har du problemer med å logg inn? Ta kontakt med storebrandkonferansen@storebrand.no. Oppgi mobilnummer når du tar kontakt så kan vi hjelpe deg raskere.